Какво е цялостен ремонт на покрив ?

Цялостен ремонт на покрива обикновено включва няколко етапа, които са необходими за обновяване на цялата конструкция на покрива и за осигуряване на неговата максимална защита и дълготрайност. Ето някои от основните стъпки, които се включват в процеса на цялостен ремонт на покрива:


Проверка на състоянието на покривната конструкция – Първата стъпка в цялостния ремонт на покрива е да се провери състоянието на покривната конструкция. Това включва преглед на подпорите, здравината на гредите, подплънките, дъски и други елементи на покрива.

Изваждане на стария покрив – След като сте проверили състоянието на покрива, е време да се извади стария покрив, за да се осигури място за новата конструкция. Това може да изисква премахване на керемиди, шифер или други видове покривни материали.

Ремонт на повредените елементи – Ако са открити повредени елементи на покривната конструкция, те трябва да бъдат ремонтирани или заменени преди да продължите с инсталирането на новия покрив.

Инсталиране на нова подложка – След като старият покрив е изваден и повредените елементи са ремонтирани или заменени, следва да се инсталира нова подложка. Това може да включва монтаж на изолация, дървени подплънки или други елементи, които да осигурят стабилна основа за новия покрив.

Избор на нов покрив – След като е инсталирана новата подложка, следва да се избере новият покрив. Това може да включва керемиди, шифер, метални листове, битумен или друг вид покривен материал. Прочетете повече

Scroll to Top