Ремонт на покриви – София

Вида и обема на ремонтнта на покрив съответства, както на техническото му състояние , така и на състоянието на материалите вложени в конструкцията  сменяеми и незаменяеми конструктивни елементи на сградата. Основната цел на покрива той е да предпазва от валежи, на сняг, дъжд, както и да поддържа определен режим на топлина и влажност, който допринася …

Ремонт на покриви – София Read More »